ติดต่อเรา

  • สำนักงานขาย (กรุงเทพฯ)
  • Google Map
  • Picture Map
  • สำนักงานใหญ่ (โรงงานผลิต)
  • Google Map
  • Picture Map
สำนักงานขาย (กรุงเทพฯ)
ที่อยู่ : 85,87,89 ถนนมไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2291 7804-6#
เบอร์โทรสาร : +66 2291 7806#, +66 2688-0913#
อีเมล์ : saleadmin@osi-bkc.in.th
 
สำนักงานใหญ่ (โรงงานผลิต)
ชื่อบริษัท/โรงงาน: บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (OSI)
ที่อยู่ : 600/9 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ : +66 3848 0766-7#
เบอร์โทรสาร : +66 3848 0828#
เว็บไซด์ : http://www.osi-bkc.in.th
อีเมล์ : info@osi-bkc.in.th
ปีที่ก่อตั้ง : 1977
ปีที่ผลิต : 1979
กิจการ บริษัท จำกัด
 

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.