บล็อก | ข่าวสาร

บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2556 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน พศ. 2556

READ MORE Facebook Google Twitter Shared

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.