ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร | ข่าวสาร

Recent Posts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. Demand & Supply chain manager (Urgent Required) จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
o Ensure daily production requirements are achieved to meet customer expectation
o Analyze and prepare documents needed for production.
o Data analysis and decision making to support raw material supply and finished goods demand.
o Creates production schedule and prioritizes job-orders for production optimization.
o Maintains the production schedule and other reports as required.
o Follow-up as required with all teams to expedite flow of materials and documents to meet production schedule and customer expectation.
o Complete status reports for production progress, work in process, and raw material inventory.
o Interacts with shop floor management on a daily basis to resolve issues regarding manufacturing efficiencies or additional information as requested from Manufacturing, Customer Service andAccounting.
o May be asked to perform other duties at a lower level or higher level of proficiency.
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. knowledge supply  chain  framework
2. analytical Thinking
3. customer - service  oriented
4. Teamwork  Skill
5. Inventory  management
6. Strategic  sourcing
7.หากมีประสบการณ์ด้าน ยา, เวชภัณฑ์, เครื่องสำอางค์, อาหาร  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
2. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจำนวน 1 อัตรา
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของบริษัท
2.กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการจัดซื้อในแผนก
3.ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ต้องการ
4.ร่วมในการประเมินคัดเลือกผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
6.รับผิดชอบและบริหารงานด้านงานจัดซื้อตามกระบวนการทั้งหมดภายในบริษัทฯ
7.ควบคุมดูแลกระบวนการจัดซื้อตลอดจนติดตามผลการส่งมอบสินค้า วัตถุดิบให้ถูกต้องตามข้อตกลง
8.เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆของสินค้า วัตถุดิบที่บริษัทฯต้องการซื้อ
9.สรรหาวัตถุดิบ สินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทฯต้องการ ทั้งในเรื่องของมาตรฐาน เงื่อนไข เวลาและราคาที่เหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
2.เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4.มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน หรือบริหารงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
5.มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี
6.มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
 
 
3.ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.Being Authorized Person to Release Product for sale.
2.Being Quality Management Representative. Ensure that company quality system are maintain.
3.Ensure that the qualities of all product are met the standard requirements of OSI,customer and the authority concern e.g. FDA by having a good quality assurance and system.
4.Ensure that the quality system and GMP refer to FDA requirements are clearly specified and updated by having specific and concise written guidelines and adequate training for all staff and worker.
5.Ensure that IQ,OQ,andPQ are in place for new facilities ,system or equipment.
6.Ensure that change control is taken if a change is proposed to a starting material, product component ,process equipment, process environment(or site),method of product or testing or any other change that may affect product quality or reproducibility of the process.
7.Ensure that any significant changes to the facilities, the equipment and the process, which may affect the quality of the product, are validated. A risk assessment approach should be used to determine the scope and extent of validation.
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
2.เพศชาย หรือ เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
3.มีประสบการทำงานในระดับบริหารของโรงงานผลิตยามากกว่า 10 ปี
4.มีความรู้ด้าน GMP และ ISO เป็นอย่างดี
5.มีความรู้ด้าน Pharmaceutical Registration
6.มีความรู้ด้าน  Pharmaceutical Manufacturing Process
Share this Post: Facebook Google Twitter Shared

Comments

    ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.