ได้รับการรับรองเรื่อง Green Industry | News & Event

Categories
Recent Posts

ได้รับการรับรองเรื่อง Green Industry

บริษัทโอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร การเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) ประจำปี 2558 พร้อมได้รับการรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว Green Activityบริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ร่วมบริจาคเครื่องกรองน้ำ มูลค่า 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554 ที่ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3
Share this Post: Facebook Google Twitter Shared

Comments

    There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.