ได้รับการรับรองเรื่อง Green Industry | ข่าวสาร

Recent Posts

ได้รับการรับรองเรื่อง Green Industry

บริษัทโอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร การเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) ประจำปี 2558 พร้อมได้รับการรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity
Share this Post: Facebook Google Twitter Shared

Comments

    ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.